Toolbox

Dette er indlæg som er mere konkrete i deres natur; beskrivelse af værktøjer man kan bruge som arrangør til at lave sit arbejde med.

Knudepunkt 2015…

Efter flere års pause deltog jeg i Knudepunkt i år. Det var overordnet set en god oplevelse omend jeg stadig ikke føler det helt så meget som “mit crowd”. Nå, det er en overvejelse til en anden gang.

Jeg har overvejet at skrive en full-blown anmeldelse og har taget en del noter undervejs med det formål men må indse, at det ikke figurer på min prioritetsliste i tiden. Så det bliver ikke.

Det der derimod bliver er, at jeg lavede et – synes jeg selv – rigtig godt oplæg omkring projektledelse i rollespilsprojekter. Til det lavede jeg to stykker materiale; nogle slides men mindst lige så vigtigt et handout der gennemgik de centrale pointer og uddybede flere af dem. Jeg tænker begge dele skulle have et hjem et sted og bloggen her er det oplagte valg.

Så uden yderligere omsvøb er her de to dokumenter: Best Practice of Larp Project Management – the slides og Best Practice of Larp Project Management – the handout.

Konfliktstyring…

En af de sværeste færdigheder at mestre som (live)rollespiller er konfliktstyring – altså at styre sine konflikter så de skaber underholdende spil for dem der er involveret og samtidig kulminerer på det rigtige tidspunkt.

Læs resten

Estimering…

Som oftest når man vurderer en opgave, er man tilbøjelig til at undervurderer den. Det er der en lang række ting der influerer på, af de mest fremtrædende kan nævnes:

  • Overvurdering af egne evner til at løse opgaven.
  • Man kender ikke opgavens fulde omfang når man starter på den.
  • Opgaven vokser undervejs, fordi der kommer nye ideer.
  • Der sker uventede hændelser der komplicerer opgaven.
  • Man har ofte et tidspres til at løse opgaven indenfor en bestemt tidsramme der kan bidrage til, at man nedjusterer ens estimat for at få planen til at hænge sammen.

Men heldigvis har man indenfor projektledelse en række forskellige værktøjer til at gøre estimater mere præcise. Jeg vil se på et par af dem her.

Læs resten

Planlægning…

Planlægning af opgaver burde være relativt simpelt, men alligevel er vi ikke altid voldsomt gode til det. Det jeg skriver her virker derfor rimeligt simpelt og indlysende som jeg skriver det, men det virker alligevel som om det ofte ikke forekommer i tilstrækkelig grad.

Læs resten

Amatører…

Overordnet betragtet er vi – som liverollespilsarrangører – amatører. Jeg snakker her ikke om den korrekte definition af amatør, omend det er sandt, men om det faktum, at vi ikke er særligt dygtige til at realisere vores ideer så gennemført som vi ønskede.

Det skal siges, at jeg mener det har stor værdi at realisere et rollespilsprojekt, også selvom det ikke bliver helt perfekt. Jeg tror alt for mange nye arrangører måler sig selv op mod de erfarne, og derfor ikke tør prøve kræfter med arrangørhvervet fordi de måler sig op med de erfarnes projekter, som oftest er mere gennemførte. For at undgå dette, er det vigtigt at opfordre til at folk gennemfører deres projekter, og derfor er det vigtigere at realisere et projekt end at det bliver perfekt. Et uperfekt, realiseret projekt kan man lære en masse af, et ikke-realiseret nær-perfekt projekt lærer man meget lidt af.

Men her er netop min pointe netop begravet. Selvom jeg sagtens kan forstå at nye og unge arrangører har meget at lære, synes jeg at der blandt de ældre arrangører sker relativt lidt læring. Det er som om at den alment accepterede tese om, at det er bedre at realiseret noget halvt end ikke at lave noget, bliver en sovepude der legaliserer, at man ikke dygtiggører sig. Og det synes jeg er forkert. Hvis jeg deltager i et scenarie af en ny arrangør, forventer jeg visse begynderfejl. Hvis jeg deltager i et scenarie lavet af en der har arrangerer scenarier i 10 år, forventer jeg en anden kvalitet.

Læs resten

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver

Kategorier