Miljøet…

For mange år siden snakkede man indefor liverollespil om Eliten, hvem de var, hvem de ikke var, hvad de kunne og alt sådan noget. Jeg må indrømme at det var lidt før min tid at det var hot (eller måske var det bare geografisk en snak der mere hørte til Sjælland end Aalborg), så da jeg stiftede bekendtskab med begrebet blev det mere brugt som skældsord og i spøg, end som et forsøg på at beskrive og indsnævre en gruppe personer.

Midt i 2009 fik Heebøll den åbenbaring at Eliten ikke fandtes længere, men Miljøet i stedet var den betegnelse der var gældende. Miljøet er sådan en dejlig udefinerbar størrelse der beskrives ved at dem som er medlem af Miljøet er de, som har mange nære kontakter, der er medlem af Miljøet. Det er et uformelt netværk af (næsten alle) rollespillere i Danmark; jo flere man kender og omgås, jo mere er man en del af miljøet.

Men i Miljøet er ikke alle folk lige interessante – specielt ikke hvis du gerne vil have ting til at ske. Derfor mener jeg at der er (mindst) to kategorier af folk i Miljøet – Ressourcepersoner og Flokpersoner. Og så kommer vi til min teori om hvordan Miljøet hænger sammen.

Det er et gammelkendt faktum blandt arrangører, at hvis du ikke lader folk deltage sammen med deres venner, så er din potentielle spillerskare kraftigt reduceret. Lorania indså det med deres forløber til Krigslive – Grænseland – som efter min overbevisning ikke fik de nødvendige tilmeldinger fordi man som deltager ikke måtte spille sammen med sine venner – man skulle sættes i gruppe med andre rollespillere. De få scenarier jeg kan nævne i nyere tid hvor man ikke kan få lov at bestemme hvem man spiller sammen med udmærker sig alle ved at have 50 deltagere eller derunder. I den anden grøft ligger krigslive med over 450.

Det er her hvor Ressourcepersonerne bliver vigtige. Men lad os først lige definere hvad en Ressourceperson er:

  • Vedkommende kan selv tage initiativ til at opsøge arrangementer /scenarier og deltage i dem.
  • Vedkommende kan stable en gruppe på benene til at deltage i et arrangement og er i stand til at fungere som ambassadør for arrangementet / scenariet og lokke folk med i gruppen.

Det gælder typisk også for disse personer, at de er villige til at deltage i scenarier hvor de ikke kan spille med deres venner – men det er langt fra altid tilfældet.

Grunden til at personer med disse egenskaber er vigtige er, at det er dem man skal have fat i når man skal rekruttere spillere til sine scenarier. I en given Omgangskreds (forstået her som en delmængde af Miljøet af folk som er enige om mange ting og derfor godt kan lide at spille sammen – og typisk også geografisk er nært beslægtede) er der en minoritet der er Ressourcepersoner og en stor gruppe Flokpersoner.

Som arrangør er det i princippet kun Ressourcepersonerne der er interessante. Flokpersonerne, som egentlig blot udmærker sig ved ikke at opfylde de krav som Ressourcepersonerne gør, vil aldrig deltage medmindre en Ressourceperson tager initiativet – i mange tilfælde ved de ikke at arrangementet findes eller har ikke taget stilling til om det er interessant før en Ressourceperson bringer emnet op.

I en given Omgangskreds er antallet af Ressourcepersoner som fortalt ret begrænset. Min erfaring er at der er omtrentvis 10-20% ressourcepersoner i de fleste Omgangskredse men jo ældre en Omgangskreds er, jo flere vil der typisk være.

Det er – meget kort fortalt – min teori omkring hvordan de sociale relationer former grupper af rollespillere til arrangementer. Jeg er bestemt ikke færdig med at snakke om dette men her kommer lige en kort opsummering af begreber til de fremtidige indlæg:

  • Miljøet: En gruppe af (næsten alle) liverollespillere der udmærker sig ved, at de har en del af deres primære kontakter indenfor Miljøet. I praksis er alle rollespillere der ikke lever isoleret fra resten af danske rollespillere en del af Miljøet.
  • Omgangskreds: En gruppe af liverollespillere i Miljøet som har mange interne relationer; typisk er de defineret ved geografisk slægtskab og harmonerende rollespilskultur – og også ofte ved medlemsskab af en eller flere bestemte foreninger.
  • Ressourcepersoner: De personer i en Omgangskreds som kan opsøge arrangementer (scenarier) og samle en gruppe af Flokpersoner til at deltage i scenariet sammen med dem.
  • Flokpersoner: De medlemmer af en Omgangskreds som ikke er Ressourcepersoner.

Jeg bør måske understrege at selvom det virker sådan regner jeg ikke Ressourcepersoner for bedre mennesker eller rollespillere. Men jeg anerkender at set fra et arrangørsynspunkt er de uhyre nyttige – nærmest uundværlige – og uden dem var store arrangementer en umulighed.

Rettet at Grænseland var lavet af Lorania og ikke SLOG – 30.03.2010.

10 kommentarer til Miljøet…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier