Udskudskaptajnens logbog…

Tilbage i 2010 forsøgte vi at lave et scenarie kaldet Udskud – Fristedet i Ødemarken. Det blev som bekendt ikke til noget, men for leden da jeg sad og rodede i mine dokumenter fra dette, faldt jeg over en logbog jeg havde skrevet. Den indeholder nogle overordnede tanker fra September 2009 til Januar 2010 om scenariet og blev skrevet som grundlag for en form for dokumentation for scenariet.

Da scenariet ikke blev til noget virkede det også lidt meningsløst at lave en masse dokumentation, men jeg blev for leden mindet om, at noget dokumentation er bedre end ingen dokumentation, så jeg har besluttet mig for at poste noterne med et par kommentarer knyttet til – de kommer så her.

Generelle noter

Problemer:
– Aldersgrænse
– Kønsroller
– Størrelse på scenariet

Vi offentliggjorde datoen lidt før, da vi blev lidt panikne. Vi lagde budget i fællesskab.

Noterne her reflekterer vel de ting jeg tænkte var værd at bemærke.

Vores problem med aldersgrænse var primært personlige hensyn i arrangørgruppen – en havde principholdninger imod børneattesterne og ville ikke lade aldersgrænsen gå så lavt, at de var påkrævet og en anden havde selv rollespillende børn som helt sikkert gerne ville deltage men som ville kræve, at vi sænkede aldergrænsen så vi skulle indhente børneattester – troede vi. Da vi gravede i det fandt vi ud af at aldersgrænsen kunne lægges så begge behov blev tilgodeset.

Det var midt i at kønsdebatten rasede. Vi havde et værre hyr først med at blive enige om hvordan vi ville håndtere det og derefter med spillere, som ikke var enige i vores beslutninger (faktisk kvinder der var træt af vores kønsneutraliserende politik).

Slutteligt diskuterede vi meget deltagergrænsen. Flere mente at 150 var for lavt sat, og ville sætte den højere eller være åbne overfor at vi kørte scenariet flere gange. Vi besluttede – måske lige lovligt meget mig der trumfede det igennem – at vi gik videre med 150 og det skulle jo vise sig at være mere end vi kunne opnå :-).

Da City of Cities meldte sig på banen blev vi lidt panikne – vi var bange for det lå samtidig med Udskud. Som jeg husker det offentliggjorde vi på liveforum at TRoA planlagde noget den pågældende weekend men fortalte ikke mere. Egentlig havde vi en politik om total tavshed indtil hjemmesiden kom online, men det brød vi for at undgå dobbeltbookinger.

Budget lagde vi i fællesskab. Grunden til at jeg har noteret det var fordi det var nyt for os – normalvis lagde den økonomiansvarlige budget, og så blev det måske diskuteret på et enkelt møde, og det var det. Men vi brugte faktisk ganske mange mødetimer på at diskutere budget og sikre at alle var enige i dispositionerne.

September 2009

Primo; Møde hvor vi indgik arrangøroverenskomst. Arbejde med at få delt visionen og få forklaret, hvad det var den originale ide gik ud på.

De første opgaver blev uddelegeret.

Scenariet startede med en ide som jeg havde brygget på længe sammen med Thomas Aagaard og Morten Hagbard. Men arrangørgruppen inkluderede yderligere 4 personer og vi skulle forsøge at få alle til at føle ejerskab over scenariet og give dem lyst til at lave det.

Oktober 2009

Primo; Møde hvor vi diskuterede en masse hovedtræk i fællesskab og smed en masse ideer på bordet. Vi diskuterede mulighederne og udfordringerne i området. Rammerne blev lagt fast.

Svært at finde tid til andre møder for folk.

Der blev uddelegeret flere opgaver og næste møde planlagt.

Næste møde var i ultimo, hvor vi fortsatte arbejdet fra forrige møde, og fik defineret og uddelegeret en helt masse opgaver.

Der blev sat nogle møder i november i de enkelte undergrupper.

Vi havde mange møder i starten for at alle fik del i at sætte de overordnede rammer. Det viste sig dog hurtigt, at vi var 6 mennesker med meget forskellig hverdag, og det var svært at lægge møder hvor alle kunne være til stede. Vi fik delt en del opgaver mellem de “undergrupperne” – logistik, spildesign og budget.

November 2009

Møde i hhv. spildesign og budgetgrupperne.

Begge grupper fik lagt de sidste ting på plads meget i trit med, hvad der tidligere var blevet diskuteret og aftalt i fællesskab.

Der blev lavet spildesign og der blev lavet budget.

Derefter blev hjemmesideteksterne uddelegeret og folk begyndte at skrive i vildskab.

Samtidig begyndte vi at undersøge grundlaget for vores logistik, særligt i forbindelse med at indhente priser.

På det her tidspunkt var tilstrækkeligt mange ideer og tanker lagt fast til, at vi kunne præsentere spillet for spillerne. Vi havde stadig en del usikkerhed omkring logistik, men vi vidste de kunne løses, så det var ikke en blokade for at offentliggøre scenariet. Det var derimod det at få lavet en hjemmeside, som var det næste store skridt. Som jeg husker det brugte jeg mere eller mindre al min fritid på scenariet i den periode.

December 2009

Startede med et møde, hvor vi besluttede nogle ting og fik “gået live”.

Der er skrevet bemærkelsesværdigt lidt om denne måned. Jeg ved at vi gik live på hjemmesiden i starten af december, og vi havde rygende travlt i ugerne op til fordi vi lavede en hjemmeside der indeholdt, alt, alt for meget information (nok en fejl set i bakspejlet).

Jeg tror en stor del af December blev brugt på at lægge en detaljeret plan for NPC’er og skrive plots samt forsøge at fastlægge nogle logistiske ting, men det var åbenbart ikke spændende nok til at jeg har dokumenteret det i logbogen.

Januar 2010

Vi fik ikke så mange tilmeldinger endnu, men mange der havde udtrykt interesse i arrangementet.

Aagaard kunne ikke længere deltage på hverdagsaftener.

Vi indså, at vi nok ikke kunne holde møder med alle til stede længere, lidt kritisk. Næste scenarie jeg skal være med til skal være hvor vi kan være i stand til alle at møde til alle møder. Og som minimum starte med 1-2 rigtig lange intromøder.

Vi var på det her tidspunkt meget skuffede over antallet af folk der havde “tilmeldt” sig (givet klart udtryk for et ønske om at deltage), selvom der var mange der havde udtrykt interesse. City of Cities havde taget “vores” spotlight (hvorfor er en længere diskussion), og de folk vi regnede for trofaste var heller ikke så pålidelige som vi havde håbet på.

Vi endte her med at måtte acceptere at møder i “hele” gruppen aldrig ville være med alle medlemmer, da folks planer simpelthen ikke passede sammen længere.

Efter det her er der ikke mere i min logbog. Jeg tror i Februar det gik op for os, at vi nok ikke ville nå vores ønskede deltagerantal, og i Marts var vi allerede hårdt i offensiven for at skaffe folk – vi brugte flere aftener på at ringe rundt til folk i vores netværk og høre, om scenariet var noget for dem. Men selv det gav ikke nok, og i Maj endte vi med at smide håndklædet i ringen.

6 kommentarer til Udskudskaptajnens logbog…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier