Forum09…

Hjemvendt fra Forum09, men med arrangementet frisk i erindring, tænkte jeg at jeg hellere lige måtte skrive et par bevingede ord om dette herlige arrangement.

Jeg må nok advare om at indlægget er ret langt…

Fredag kan beskrives meget kort for mit vedkommende – jeg skulle komme direkte fra USA hvor jeg havde arbejdet, men det blev udsat fordi lokummet brændte hos kunden, så jeg ankom i stedet lørdag morgen klokken 7 i Kastrup med jetlag og alting. Så ingen fredag for mig. Håber ikke den var alt for god.

Lørdag var heldigvis der hvor kernen af programmet lå. Jeg ankom som sagt meget tidligt om morgenen, så jeg havde mulighed for at få hele programmet med. Følgende var de ting jeg valgte at deltage i, bid for bid, og min tanker omkring dem.

En for alle, alle for en

Handlede kort fortalt, om kollektivt arrangerede scenarier. Bjarke Pedersen, som var oplægsholder, kom med en kort introduktion hvorefter ilden var fri. Kort fortalt er tanken bag kollektiv arrangerede scenarier at der ikke på samme måde er en klar opdeling mellem spillere og arrangører men at alle er med til at arrangere scenariet sammen. Der var lidt mange folk til diskussionen hvilket betød, at den ikke kom så langt som man kunne ønske, men ellers var den meget interessant. Følgende pointer fandt jeg interessante (omend der var lidt uenighed omkring nogle af dem);

 • Jo færre mennesker, jo lettere er det at lave et kollektivt arrangereret scenarie.
 • Man kan godt anvende det delvist f.eks. i en gruppe der tager afsted til et scenarie sammen.
 • Man kan ikke “gemme sig” – der er spil overalt og hele tiden. Konstant handling.
 • Forskellige “hybridmodeller” er også mulige – forskellige grader af kollektivitet kan anvendes.
 • Medfølelse / ejerskab overfor projektet er vigtigt (som så mange andre projekter).
 • Der mangler konkrete værktøjer til at undgå “reenactmentrollespil” – hvor man allerede på forhånd ved hvad der skal foregår hele scenariet igennem.
 • Hvis man rent praktisk skal have det arrangeret er det nødvendigt at der er en tovholder som sørger for at der bliver truffet beslutninger.
 • Der var også flere der mente der var behov for nogle rammer til at starte med. Personligt synes jeg nu godt man kan starte med en ramme der hedder, at man vil lave noget sammen og det er det – så er der bare rigtig lang vej til man har et arrangement. Jeg tror at jo flere rammer fra start, jo større er chancen for at realisere noget godt.
 • Jeg pointerede, primært som en provokation, at det var egoistiske arrangementer som ikke havde meget gavn for miljøet. Dette var der egentligt kun to gode argumenter imod. Det ene var, at gavn kommer indirekte gennem at folk får en fed oplevelse – men det mener jeg jo også andre arrangementer gør. Det andet var egentlig det bedste i min bog – nemlig at det er da ligemeget om det har gavn for miljøet.

Erfaringer fra Babylon

Troels Barkholt snakkede om erfaringerne fra Babylon, et rollespilsscenarie der blev afviklet i februar i år, som jeg også deltog i. Der var mange gode pointer og det gik ret tjept med at få dem frem. Det var ikke alle hans konklusioner jeg var enige i, men de fleste af dem var ret gode. Jeg kan dog undre mig over hvor meget folk der ikke deltog i arrangementet fik ud af det.

Et par af de relevante tanker kommer herunder:

 • Definitionsmagten blev lagt ud til spillerne lidt ubevidst. Der var ikke klarhed om hvem der havde lov/mulighed/pligt til at definere forskellige ting angående scenariet. Dette var problematisk.
 • Selvom det oprindelige oplæg var, at man kun behøvede at dukke op til en workshop og til scenariet og betale 1500 DKK, så var praksis at man skulle bruge mere tid og flere penge for at deltage – dog varierende lidt fra gruppe til gruppe.
 • Når man tager så mange opgaver fra spillerne, mister de også noget af ejerskabsfølelsen. Nogle folk får meget ejerskabsfølelse, og dermed engagement, ud af at lave kostume, og det får de ikke, når kostumerne laves til dem.
 • Hardball virkede ikke perfekt. Mere generelt kan det siges, at det er svært at skifte abstraktionsniveau – at man skulle tage kuglerne ud af sikkerhedshensyn på nogle tidspunkt, men de stadig skulle betragtes som farlige og man kunne “skyde” hinanden med dem. Rigtig interessante pointe der fik mig til at tænke på muligheden for at eksperimenter med skiftende abstraktionsniveau.
 • Hvis man vil eksperimentere, skal man også turde fejle. Projektet blev så stort og engagerede så mange mennesker, at de ikke turde eksperimentere så meget som de gerne ville, fordi de var bange for at fejle.
 • Man bliver som arrangør bange for statustab hvilket gør, at man ikke altid tør fortælle hvis der er noget der ikke går som planlagt. Når man først har lovet A, så tør man ikke fortælle at det ikke bliver til noget før man er helt sikker på det ikke kan reddes, fordi det virker uprofessionelt og uorganiseret anderledes.

Oplæg omkring Krigslive VI

Dette blev afviklet af Rasmus Hornbæk og Morten Brøndum. Der var ikke særligt meget af relevans for mig og generelt ved jeg ikke om det rigtig gav de fremmødte noget. Måske mest at fortælle, at de var til stede og man kunne stille dem Krigslive spørgsmål gennem hele weekenden.

LR-mærkningsordning

 Dette var mit eget punkt. Hvordan det gik vender jeg tilbage til i en senere post.

LR-debat

Afholdt af Morten Lahrmann og Charles B. Nielsen. Startede ud med en times præsentation af LRs struktur og virke. Var lidt uinteressant for mig, men det er også fordi jeg har været involveret i det i mange år. For folk der ikke har siddet i Bestyrelsen / Forretningsudvalg / Repræsentantskab fik noget meget ud af det. Den efterfølgende diskussion var interessant og engagerende. Vi bør have flere af den slags debatter for konstant at informere vores medlemmer så meget som muligt. Eneste kritikpunkt var at det virkede lidt uorganiseret, som måske har gjort det lidt forvirrende.

Feministisk liveteori

Afholt af Jofrid Regitzesdatter. Omhandlende den, for tiden, hotte problemstilling omkring kønsdiskrimination som f.eks. diskutere på liveforum. Virkede klart som den bedst forberedte taler, og tilgangen var akademisk og grundig (måske lidt for akademisk for mange af deltagerne, men det er svært at ramme rigtigt).

Der var uhyre mange interessante pointer, og man kunne have diskutere i timevis er jeg ret sikker på. Af de mere interessante pointer kan nævnes:

 • Kønsdiskrimination er ikke nødvendigvis bevidst – mangel på definition af kønsroller leder til, at man falder tilbage på ” de tradtionelle” som oftest ikke er specielt ligestillingsagtige.
 • Man skal være sikker på at man bygger en verden, hvor kvinder kan finde en plads.
 • Kvinder ende ofte med reaktive roller i stedet for proaktive – dvs. de er afhængig af andre spilleres handlinger for at der sker noget for dem (klassisk er jo prinsessen der skal reddes).
 • Metaen for scenariet bør tilpasse sig det spil vi ønsker – vi er ikke bundet af at f.eks. skulle lave alting præcist som beskrevet i historien / rollespilsbøgerne. Vi definerer selv verdenen, så hvorfor ikke definere den således at der er lige plads til mænd og kvinder?
 • Diskrimination finder sted på mange planer. En ting er roller og deres status men ting som sprogbrug er f.eks. også med til at diskriminere.
 • Intention om at ændre noget er ikke nok som arrangør – man skal rent faktisk udrette noget.
 • Mange scenarier diskriminerer på lige vis f.eks. handicappede – hvor mange fantasy lives kan spilles i en kørestol?

Min umiddelbare tanke var to ting; at der er utroligt mange ting man bør tage hånd om som arrangør (prøv at ændre spillernes sprogbrug som arrangør!) – flere end jeg ville turde gribe an på en gang. Oven i det er det åbenbart ikke er nok at forsøge – det virker jo som en næsten umulig kombination.

Jeg fik efterfølgende en kort snak med Jofrid til festen lørdag og fandt ud af holdningerne måske ikke var helt så hårde som de var fremlagt til foredraget, hvilket hjalp en del.

Piger i Panser og Rollespil

Afholdt af Ann Eriksen og Nynne Søs Rasmussen. Det var en præsentation af Piger i Panser projektet – herefter kaldet PiP – og hvad de havde opnået. Kort fortalt handler PiP om at få de piger der har lyst til at “lave noget” aktive. Dette er ikke så simpelt som det lyder, Jofrid kom med mange af årsagerne i foredraget inden.

Gruppen lavede en tur til Krigslive V hvilket var en stor succes og gav mange af dem nogle erfaringer, som de kan tage med til fremtidige arrangementer. Dette projekt blev både mødt med støtte men også med fordomme, hvilket viser behovet for projektet.

Næste skridt er at få gang i den forening de har stiftet. Det virkede desværre som om de havde få konkrete planer udover at stifte foreningen lige nu – jeg håber de får gang i noget og ikke bare drukner i administration og hviler på laurbærerne.

… som en sidenote kan det nævnes at en stor flok folk meldte sig ind i foreningen under Forum09 – deriblandt undertegnede…

Det havde, rent organisatorisk, været bedst om dette foredrag havde været før Jofrids feministiske indlæg – man gik fr at diskutere abstrakt til at diskutere konkret og det virkede, underligt nok, lidt forvirrende.

Dokumentation

Afholdt af vores allesammens Claus Raasted. Han fortalte, meget kort, at han mente der var et behov for at være bedre til at dokumentere hvad vi lavede, og det redegjorde han for ret effektivt.

Hvad han derimod ikke gjorde særligt effektivt var at komme med løsninger – hvilket er ret typisk for de oplæg han holder (synes jeg). Hans løsning om at optage nogle ting på video er meget fint, men jeg ved ikke om det virker. Hvad der skal siges, og det er meget vigtigt, er at han forsøger noget – hellere det end bare sætte sig med armene over kors og sige, at man ikke har nogen god løsning (som jeg jo mere eller mindre gør).

 Han var også den af oplægsholderne på 20-minutters oplæggene som havde bedst fornemmelse af hvad man kan nå på 20 minutter.

… nu mangler vi bare at han følger dokumentationsprojektet til dørs… jeg har en ide om at om et år så er projektet dødt…

Fremtidens Rollespilssamfund

Afholdt af Pether Thiele, som stiller op til borgerrepræsentantion i København for SF og er rollespiller. Han havde fine slides. Han var god til at snakke. Jeg var dødtræt, smadre og med jetlag. Jeg må nok indrømme jeg sov det meste af indlægget – beklager Peter. Jeg har alligevel ikke stemmeret i København…

Søndag

Stille og roligt. Som så mange andre arrangementer stod jeg lidt med følelsen af, at det ikke rigtig var meningen der skulle ske noget som helst søndag, og man lige så godt kunne have været foruden. Men det betød jeg kom ordentlig tid hjem og kunne få sovet ud i toget og stadig nå at pakke lidt ud hjemme inden jeg skulle i seng. Så jeg brokker mig ikke.

Generelt

Generelt var kvaliteten af oplæggene svingende. Der var for mange der virkede som om de ikke helt havde sammenholdt det de sagde / ville sige med det de havde skrevet i foromtalen. Lidt irriterrende. Folk var også dårlige til at gå igang til tiden og slutte til tiden. Også træls. Det er en tendens jeg har set til flere af den slags kongresser, men jeg synes der mangler en måde at undgå den slags, da det gør det meget svært at udvælge relevante programpunkter.

Når det er sagt synes jeg programmet var dejligt variende og med mange dygtige folk. Jeg ville ønske at flere folk deltog og at de dygtige folk brugte bare 2 timer mere på at forberede sig hver især – så var alt blevet kick-ass!

Jeg glæder mig til Forum10…

8 kommentarer til Forum09…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier