Jo mere spil jo bedre…

Der har gennem de sidste 6-7 år (måske mere – måske siden Liverollespillets Begyndelse?) været en tendens til, at mere spil var federe. Når man nu alligevel havde brugt 3 uger på at lave kostume og forberede sin rolle, så var det da federe at spiller den i 3 døgn i stedet for 2. Eller 4 døgn. Eller 5 døgn.

Jeg tror det kommer af flere ting. Den ene er uden tvivl, at det er ret krævende at stille alting op og pille alting ned til de fleste scenarier. Man kan let bruge lige så meget eller dobbelt så meget tid på at stille op og pille ned, som på at spille. Men at tilføje en ekstra spilledag gav ikke mere arbejde.

Tilsvarende økonomisk. Et scenarie koster en del penge, men at tillæge en ekstra spilledag er økonomisk, målt procentvis, ikke en særlig stor stigning i deltagerudgifterne og dermed spilbetalingen. Så man får meget mere spil for en lille smule ekstra penge – det er da lige som det skal være!

Forkert.

Nu er der heldigvis også så småt kommet en modreaktion. Korte scenarier bliver mere almindelige, og man tilpasser scenariets længde efter spiltypen. Det er i bund og grund også det der giver mest mening.

Arbejdsmæssigt er det rigtigt, at det praktiske arbejde i store træk er det samme for 2 døgn som 3 døgn (med undtagelse af 1 døgns mere spiltid, hvor arrangørerne skal holde det flydende). Men spildesignmæssigt er det mere krævende. Jo, hvis præmissen for scenariet er, at alle spillerne underholder sig selv og hinanden er det naturligvis ikke særligt krævende – men efterhånden har man indset, at det har en tendens til at give nogle døde perioder, så arrangørerne er nødt til, i en eller anden grad, at gøre noget for spillernes underholdning. Og det kræver faktisk arbejde – både op til og under scenariet (særligt det første). Et scenarie som Babylon havde f.eks. ikke handling til den varighed scenariet havde. Det havde været ultrafedt og hardcore om scenariet havde varet i 12 – eller 6 – timer i stedet med 10 spillere og flere afviklinger, i stedet for det 1½ døgn med 50 spillere. Man skal ikke fortynde handlingen for meget.

Det er økonomiske er derimod en god pointe – en spildag mere koster procentvis oftest ikke særlig meget mere, og giver procentvis mere spiltid. Men der er alligevel et par huller i den argumentation. De scenarier jeg har deltaget i som var lange (f.eks. LT6 med 5 dage) husker jeg som sådan ikke som bedre eller mere interessante, end de mere korte scenarier (f.eks. Dungeonlive med effektivt 2 timer i dungeonen og ialt 3-4 timers liverollespilstid). Jeg tror det skyldes, at det kræver overskud og kræfter, at give den gas. Efter fire dage med anderledes / for lidt mad, dårlig personlig hygiejne, mindre end perfekte soveforhold og gennemsvedt tøj, så har man bare ikke det overskud man havde den første dag, og så går gassen af ballonen.

Det er også vores argumentation bag at gøre Udskud – Fristedet i Ødemarken til et 2 døgns scenarie. Vi diskuterede i noget tid længden, fordi det virkede bagvendt at lave så meget arbejde for at lave scenariet kort, men i sidste ende blev vi enige om, at hvis vi ville holde tempoet og underholdningen var det nødt til at være 2 døgn… og måske er det endda for langt? Det vil tiden vise…

Alligevel har vi allerede nu observeret et par reaktioner rundt omkring hvor folk har undret sig over længden (i nogle tilfælde også sammenholdt med prisen). Jeg kan på sin vis godt forstå dem – særligt hvis man f.eks. er vant til at betale 30 DKK for en eftermiddags spil i skoven hver 2. søndag i måneden – men det er et forkert sammenligningsgrundlag. Hvis du vil give meget spiltid for pengene til et sommerscenarie skal du enten have mange deltagere eller et langt arrangement – og begge dele betyder, at der er mindre arrangørtid per spillede time (altså antal spillere x antal timer) hvilket betyder, at det i højere grad er op til spillerne selv at skabe deres underholdning. Det er ikke det vi vil med Udskud – derfor prisen.

Til min overraskelse står der faktisk en del længere scenarier på programmet til sommer. Det er som om de kortere arrangementer fordeler sig ud over foråret og efteråret, men jeg håber at de korte scenarier også lige så stille kan brede sig til sommeren…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier