Landsforeningens rolle…

Et nyt år er begyndt, og der er for første gang i mange år formandsskifte i landsforeningen. Mikkel Rode, som har været formand i flere år end jeg kan huske, stoppede på sidste generalforsamling efter et kæmpe stykke arbejde og Stinne Kirketerp er ny formand. Det skete, ligesom de fleste valg til generalforsamlingen, uden kampvalg.

Som jeg har skrevet tidligere synes jeg det er lidt ærgeligt når der ikke er kampvalg, fordi det betyder at kandidaterne ikke bliver tvunget til at lave valgløfter og have nogle klare visioner. De kan komme afsted med – groft sagt – bare at tilkendegive at de ønsker posten og redegøre for hvorfor de er bedre end ingen. De behøver ikke at redegøre for deres visioner, og deres mål og de behøver ikke at love andet, end at de er bedre end ingenting, en opgave som de fleste kan overkomme.

Lige præcis i landsforeningsregi synes jeg det er ekstra ærgeligt. Og det gør jeg fordi, at landsforeningen stadig står i den situation, at den har behov for at retfærdiggøre sin eksistens overfor nuværende og potentielle medlemsforeninger. Det er måske ikke helt fair at det er sådan, men det er nu engang fakta og det er man nødt til at forholde sig til. Det er svært gennemskueligt for folk hvad landsforeningen gør og hvorfor vi har brug for den.

Hidtil har den store vision været at skaffe penge og gøre det lettere at være medlemsforening. Det store værktøj til dette var det nye rollespil.dk – en kombination af det gamle liveforum og et administrationssystem som skulle kunne hjælpe medlemsforeningerne med at holde styr på deres kontingentbetalinger.

Som de fleste af os er klar over, så gik det ikke helt så godt som vi alle havde ønsket. Lige nu er status at debat/portal delen er mindre brugervenlig og tilgængelig end liveforum.dk var, og administrationsdelen er skrinlagt (såvidt jeg er orienteret).

Til at støtte dette blev beslutningen på sidste generalforsamling – en beslutning allerede foretaget af repræsentantskabet (eller var det forretningsudvalget?) forinden – at afskedige de medarbejdere der var på sekretariatet til at støtte denne administrationlettelse hos medlemsforeninger. Og så er “administrationslettelsen” for alvor skrinlagt i landsforeningsregi – i al fald i denne omgang.

Så hvad er så den nye store vision? Hvis man kigger på hvad tiden blev brugt på på generalforsamlingen tyder det på, at det er det politiske arbejde – at påvirke love og regler og få mere indflydelse i DUF. Der blev vedtaget nogle dokumenter som kan hjælpe og målrette dette arbejde, og det er jo meget godt. Men pengene gik i en helt anden retning – nemlig til at ansætte en projektmedarbejder som skal hjælpe medlemsforeningernes projekter (vist primært noget med fonde). Så det virker som om at der er lidt spredte holdninger om hvor vi skal sætte ind.

Jeg kunne godt tænke mig en klar vision om hvad vi ville. Ikke kun det, men også en snæver vision der tillod os at fokusere vores kræfter. At vi turde vælge noget fra, for at fokusere helhjertet på en ting – også selvom vi anerkender der er flere ting der kunne have værdi.

Vi har længe betragtet alle de ting vi kunne gøre og været åben overfor forslag. Jeg tror, at hvis vi virkelig vil noget med landsforeningen må vi indse, at vi er nødt til at fokusere på et mål og sætte så mange af vores ressourcer ind på det mål som muligt. Et ambitiøst mål, noget som tydeligvis har værdi for medlemsforeningerne og noget som vi kan opnå. “Bedre rollespil om 3 år” eller “Mere politisk indflydelse” er for løst. Der er ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at arbejde mod 5 forskellige mål.

Men hvis man skal fokusere på en ting, så skal der også være en formand som tror på sagen. Som prioriterer denne ting højt, og som vægter Landsforeningen højere end andet rollespilsarbejde. Det nytter ikke noget med en foreningskonge der samtidig driver sin lokalforening og har landsforeningen som andenprioritet. Og den person skal brænde for den vision, han eller hun har for landsforeningen, og skal gerne kunne få andre med på den.

Jeg tror det er ligemeget hvad visionen er. Måske er det at overtage medlemsforeningernes administration. Måske er det at skaffe et fast rollespilsområde ejet af landsforeningen. Måske er det, at få adgang til de store penge i DUF, så man kan vokse endnu mere. Måske er det at skabe et omfattende kursusprogram, som kan bruges til at opkvalificere de frivillige kræfter i foreningerne rundt omkring. Uanset hvad, så skal der være et klart mål som man kan arbejde hen imod, som man kan opfylde så man ved, når man er færdig, og det skal have klar værdi for medlemsforeningerne.

Jeg har utroligt stor respekt for alt det arbejde der er lagt i landsforeningen, både for de folk der har været, og dem der er der nu – jeg har sågar selv været der af et par omgange. Jeg er klar over at det er krævende og nogle gange utaknemmeligt arbejde. Men af respekt for det tror jeg også det er vigtigt at vi sætter os nogle helt klare mål som vi kan koncentrere os om. Om noget tror jeg det ville yde det allerede store arbejde der er lagt i landsforeningen ære, i stedet for at vi stadig prøver os lidt frem her og der uden et helt klart billede af hvad vi egentlig vil med en landsforening.

Det er blevet sagt utroligt mange gange; vi kan lave utroligt mange ting med landsforeningen. Men der er ikke enighed om hvad det er vi vil. Jeg synes vi burde vælge hvad vi vil, og så kæmpe os stivnakket og stædigt i den retning.

2 kommentarer til Landsforeningens rolle…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier