Landsforeningen mangler engagerede folk…

Nu står LR snart overfor endnu en generalforsamling – nummer to i år idet foreningensåret blev lagt om på sidste GF.

Og endnu engang står foreningen lidt i et mandskabsproblem. Af de gamle repræsentantskab er det, ikke overraskende, ikke alle der genopstiller og der er, indtil videre, ikke en sky a nye kandidater der har givet udtryk for interesse.  Men det er egentlig ikke min bekymring for de skal nok komme – om ikke andet på GF selv – og selvom der er en tendens til at jo senere den slags kandidater melder sig jo mindre engagerede viser de sig at være, så betyder det ikke det store om landsforeningen kun har 7-8 aktive repræsentanter sålænge Forretningsudvalget er velfungerende, og det tror jeg det bliver.

Så hvad er mit problem egentlig? Jo, det er den manglende næstformand…

Søren Ebbehøj stillede op som Næstformand på den første GF i år med henblik på, når Mikkel går af i 2011, at stille op som formand. Et snildt, gnidningsfrit, elegant magtskifte uden alt for stort videnstab. Kritisk, for landsforeningens virke. Og lige nu ikke en mulighed da Ebbehøj, forståeligt nok, har valgt at udnytte den mulighed han har fået for at fordybe sig ekstra meget i sit studie.

Så der mangler en næstformand (og dermed sandsynligvis kommende formand) og lige nu er der ingen oplagte, kvalificerede kandidater.

Naturligvis kan man godt fremskaffe en kandidat – måske ligefrem to eller tre. Hvis man bare maler fanden tydeligt nok på væggen så melder Tordenskjolds soldater sig. Problemet med det er bare at de gør det af pligtfølelse og ikke af engagement. Og det er uholdbart i længden – i bedste fald betyder det at landsforeningen kun udvikler sig begrænset i perioden, i værste fald at noget af det allerede udførte arbejde går tabt fordi relationer ikke bliver vedligeholdt, projekter ikke bliver fulgt til dørs og dermed at den allerede skrøbelige interesse der er i LR fra medlemsforeningernes side forsvinder (hvis jeg havde en 5’er for hver gang en repræsentant fra en medlemsforening har spugt mig hvad LR gør for dem så havde vi ikke brug for DUF-tilskud).

Den ideelle LR formand er en person som har LR som førsteprioritet. En dygtig organisator der forstår at overholde deadlines og holde andre folk til ilden, taler godt for sig og har en god ide om hvad der foregår i miljøet og et bredt netværk. Har ambitioner for LR og er villig til at knokle for dem. Og er bosiddende indenfor en overskuelig afstand af København. Jeg vil mene at Mikkel Rode passer rigtig godt på disse kvalifikationer. Men hvis han ikke genopstiller i 2011, hvem skal det så være?

Folk der taler godt for sig for, har et bredt netværk og en ide om hvad der foregår i miljøet og er bosiddende i Københavnsområdet findes der mange af. Men Sigmar skal vide, at rollespilsmiljøet mangler folk der er dygtige organisatorer, der kan overholde deadlines og holde andre til ilden. Og slutteligt – hvilket nok næsten er det allersværeste kriterie – så mangler der folk som har LR som førsteprioritet. Næsten alle folk med så fine kvalifikationer er engageret kraftigt i en eller flere andre foreninger / projekter som de endnu ikke er villige til at nedprioritere til fordel for LR.

Lige nu tvivler jeg på, at vi kan finde en LR formand som har kvalifikationerne som er beskrevet ovenfor – vi ender nok med at være nødt til at gå på kompromis med mindst et af kriterierne. En af de allervigtigste kriterier er, efter min mening, at vedkommende har LR som førsteprioritet, men det er samtidig det sværeste.

Jeg ved ikke hvem der skal være næstformand efter næste GF, men jeg er bange for det er en kandidat der er et stykke fra perfekt. Jeg håber jeg endnu kan blive positivt overrasket – og hvis du læser det her og kender kandidaten der opfylder en god del af ovenstående kravsliste så vil jeg opfordre dig til at opfordre vedkommende til at stille op… LR har brug for dygtige folk hvis vi vil have det fulde udbytte af landsforeningen. Vi har alt at vinde og intet at tabe…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier