Hvad koster det at lege Krigslive…

I forbindelse med Krigslive V blev der gjort at forsøg på at lave noget udgiftsopsamling fra spillerne for at finde ud af hvor meget folk havde brugt på scenariet. Den bold samlede vi som arrangører op og endte med at smide en mail ud til alle deltagerne får at få så mange besvarelser som muligt. Det er efterhånden ved at være lang tid siden de sidste tal kom ind, så jeg må hellere tage mig sammen og offentliggøre de resultater der kom ud af det – nu er Krigslive VI jo allerede bag os!

Vi inddelte udgifterne i 4 kategorier.

  • Deltagergebyr: Hvad folk betalte for at deltage i scenariet.
  • Transport: De udgifter folk havde i forbindelse med at transportere dem selv og deres grej til scenariet.
  • Grej: De udgifter folk havde haft på at lave og købe grej til scenariet. Alt grej der var købt og brugt til scenariet for første gang regnedes med her, uanset hvor mange andre scenarier det efterfølgende kunne anvendes til.
  • Diverse: Folks udgifter til ekstra mad, efterfest, snacks og andre ting der ikke faldt ind under de øvrige kategorier.

Dette blev koblet med folks regiment (og dermed side) og køn for at lave lidt mere interessant statistik. Af de resultater der kom ind har vi sorteret lidt i nogle af dem for at undgå besvarelser der er af en eller anden grund slet ikke var repræsentative eller folk som vi mente havde misforstået spørgsmålene. Der var tale om mindre end en håndfuld besvarelser.

Ialt fik vi 57 anvendelige besvarelser hvilket gav os en besvarelsesprocent på omkring  12,4%. De var tillige fordelt med 57,9% på Forbundets side og 42,1% på Loyalisterne. Fordelingen kønsmæssigt var 87,7% hankøn og 12,3% hunkøn.

I forhold til at analysere yderligere på tallene gjorde vi det, at vi fremskrev tallene (altså byggende på den antagelse af de er repræsentative for samtlige deltagere hvilket naturligvis er en tilnærmelse) så vi f.eks. have et tal for hvor mange penge alle deltagerne har brugt ialt på grej.

Det var vist tilstrækkeligt med indledende armbøjninger, lad os så kigge på nogle tal.

Det første er for deltagerne generelt. Nedenstående lagkage viser fordelingen af en gennemsnitlig deltagers udgifter – hvilket i øvrigt i gennemsnit var 3.295 DKK alt i alt.

Procentvis fordeling af udgifter for en deltager til Krigslive V.

Det ses tydeligt, at grej er langt den største udgift (2/3). Det er næppe overraskende for nogle. Lidt overraskende er det dog måske for nogle at se, at deltagergebyret kun udgør 13%. Det burde en gang for alle mane eventuelt brok over deltagergebyret i jorden, for det er ikke det, der koster folk penge.

Den gennemsnitlige deltager brugte også intet mindre end 2.243 DKK på grej – eller 68% af de samlede udgifter. Det dækker desuden over et ret bredt spænd – der var flere folk der havde brugt 0 DKK men også mange der havde brugt et stykke over 5.000 DKK!

Når vi kigger på fremskrivning ses det, at der sammenlagt er brugt over 1.000.000 DKK af alle deltagerne tilsammen på at anskaffe grej! Det er en ret voldsom mængde penge. Tilsammen har folk brugt mere end 1.500.000 DKK på at deltage i scenariet. Man skal ikke sige at rollespil ikke gør noget for krisen!

Hvis man kigger sammenligning mellem Forbundet og Loyalisterne er forskellen ikke så voldsom – Loyalisterne har generelt brugt ca. 7% mere end dem på Forbundssiden. Pengene er dog ikke brugt på transport, for spillerne på Forbundssiden har i gennemsnit brugt 25% mere på transport end Loyalisterne. Dette skyldes nok i høj grad at flere af de store regimenter på Loyalistsiden var fra nordjylland, hvorimod der stort set ingen var fra nordjylland på Forbundets side.

Sammenligningen på tværs af køn er meget svær at bruge til så meget. Med kun 7 besvarelser fra kvinder er tallene behæftet med en del usikkerhed. Dog bemærkes der alligevel et par tendenser som kan give stof til eftertanke. Mændene har i gennemsnit brugt 95% mere på grej end kvinderne – altså næsten det dobbelte. Jeg tror denne tendens kommer af at mændene er mere tilbøjelige til at købe/lave dyre rustninger, våben og “militær”-kostumer end kvinderne er. Selvom kvinderne gerne vil lege med – og gør det på lige fod med mændene – så er de nok mindre villige til at investere i Krigslive end så mange andre scenarier. Jeg har i al fald intet belæg for at tro at dette er en tendens der også er gældende til andre arrangementer. Det ses deraf også – ikke underligt – at mændene generelt har brugt flere pengene end kvinderne på Krigslive. De øvrige tal tror jeg er behæftet med for stor usikkerhed til at man kan konkludere særligt meget ud af dem.

Til dem som er interesserede har jeg vedhæftet de beregnede summe og procentvise afvigelser: Spillerudgifter til Krigslive V (i pdf format).

9 kommentarer til Hvad koster det at lege Krigslive…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier