Omgangskredse…

Jeg har stadig et par tanker omkring hvordan Miljøet er opbygget som jeg vil skrive lidt på – så her er opfølgningen fra forrige indlæg. Hvor jeg sidste gang præsenterede kort hvordan jeg mener det hele hænger sammen så vil jeg denne gang gå lidt i dybden med Omgangskredse.

Det kan ikke benægtes, at der er nogle rollespillere man bruger mere tid sammen med end andre. Dette danner nogle Omgangskredse indenfor liverollespilsmiljøet med folk der omgås hinanden. Typisk vil en given Omgangskreds være defineret ud fra ting som:

 • Geografi
 • Spillerkultur (de er enige om hvordan man bør spille, hvad der er meningen med at spille, hvad spillet skal handle om, osv.).
 • Værdier (hvad er vigtigt, hvilket indtryk vil vi give udadtil, hvordan behandler vi hinanden, hvordan behandler vi folk udenfor vores Omgangskreds, osv).
 • Medlemsskab af en eller flere foreninger – eller i enkelte tilfælde en central Ressourceperson
 • Folk bruger tid sammen – spiller sammen, drikker sammen og er venner på kryds og tværs

I en stor by – og sågar i en stor forening – kan der være mange Omgangskredse. TRoA har en del – mange af dem efterhånden med overlap i Niende Stirland foreningen / Omgangskredsen – men de er meget homogene og i praksis kunne de fleste af betragtes som en og samme Omgangskreds.

Der hvor jeg synes Omgangskredse bliver interessante er omkring spillerkulturen og værdierne. En Omgangskreds’ spillerkultur og værdier er formet af medlemmerne, deres holdninger og erfaringer. Jo større Omgangskredsen er, jo mere statisk er spillerkulturen og værdierne ofte. Når en ny person begynder at blive en del af en Omgangskreds sker der en afpasning i forhold til spillerkulturen og værdierne. Det nye medlem skal komme overens med Omgangskredsen spillerkultur og værdier. Enten passer de allerede perfekt eller også er det nye potentielle medlem nødt til at tilpasse sine egne holdninger og tanker. Fejler dette vil det nye medlem ikke blive en fast del af Omgangskredsen.

I de store byer – hvor der er plads til mange forskellige Omgangskredse – kan det betyde at der er en del dynamik i disse. Nye Omgangskredse opstår og forsvinder, folk skifter Omgangskreds hvis de ændrer holdninger og de fleste folk der gerne vil være en del af Miljøet kan finde – eller skabe – en Omgangskreds der passer til dem.

Men i de mindre byer er der typisk ikke kritisk masse nok til at vedligeholde mange Omgangskredse med forskellig spillerkultur og værdier. Hvis der kun er 20 aktive rollespillere – og kun en klub – så kan der ikke være 3 grupperinger internt i denne der er rygende uenige om hvad det hele går ud på. Det er simpelthen ustabilt, og vil kun vare et afgrænset stykke tid.

Det betyder, at når et nyt, potentielt medlem kommer til en Omgangskreds vil denne enten passe ind og/eller tilpasse sig spillerkultur og værdier eller – hvis det er helt umuligt – vil vedkommende ganske simpelt ikke blive en del af Omgangskredsen og dermed Miljøet. Der kunne sagtens være en spillerkultur og værdisæt fra en anden Omgangskreds et andet sted i landet der var velegnet, men vedkommende kommer ganske simpelt aldrig til at finde det fordi den lokale Omgangskreds’ spillerkultur og værdier sørger for, at vedkommende ikke kommer ind i Miljøet.

Et eksempel fra den Virkelige Verden; Selvom TRoA og Einherjerne altid har stået på god fod og har spillerkulturer og værdier der ligner hinanden er der nogle fundamentale forskelle. Jeg ved for mit eget vedkommende at de forskelle er så markante på nogle kerneområder for mig, at jeg nok aldrig var blevet liverollespiller, hvis Einherjerne var den forening jeg var stødt på først – og jeg kan forestille mig der er mange Einherjerer der har det på samme måde med TRoA. Jeg siger ikke Einherjerne har “dårlige” værdier og spillerkultur, men jeg siger at der er nogle dele af det, jeg ikke er enig i.

Det efterlader mig med den tanke, at der må være en masse potentielle rollespillere vi “går glip af” fordi de – for at sige det simpelt – bor i den forkerte by (for dem). Jeg påstår ikke jeg har en løsning på problematikken men jeg synes det er tankevækkende at det er så afgørende. Jeg kan ikke lade være med at tænke om problemet er det samme indenfor andre hobbyer, og jeg er ikke helt sikker. På den ene side tror jeg der er flere “nuancer” i holdninger og tanker omkring rollespil end f.eks. fodbold, men på den anden side er det bare manglende viden fra min side.

Er der nogen der har et bud på det?

8 kommentarer til Omgangskredse…

 • Anders Berner skriver:

  Rigtig spændende tanker.

  Og at få beskrevet rollespillet miljøet som et netværk, med de forskellige funktioner og personer der holder det ved livet og fornyer os. Vil nok være et godt redskab til netop at kunne involere flere i vores hobby. Altså et styrings redskab både for de formelle omgangskredse (TROA, Einherjerne, Landsforeningen, Rollespilsfabrikken, Helios osv.) og de uformelle omgangskredse (krigslive hold, Kåres venner, Claus venner, Jespers venner osv.).

  Om man engagere sig i en omgangskreds handler i mit hoved om der er en meningsfyldt plads til en. Først er kravet at man har adgang til de fysiske og elektroniske samlingssteder i omgangsgkredsene og miljøet. Og når man så kommer til de samlingssteder, om man så bliver budt velkommen, bliver tilbudt en overskuelige meningsfulde arbejdsopgaver (deltagelse i kampagner, scenarier, druk-tur, oprydningsdage, diskussioner osv.) og om den nye kan over holde omgangskredsens formelle og uformelle værdier.

  Og der tror jeg vi kan have meget gavn af at overveje hvordan vi opbygger og vedlige holder vores samlingssteder. (og prøver at beskrive dem)

  Et tiltag som Rollespilsfabrikken har indført og prøver at opretholde er at medlemmer skal hilse på dem de ikke kender i vores lokaler. Altså et (u)formelt krav om at gå hen til dem og sige “Hej jeg hedder Anders – hvem er du?” selvfølgelig på en pæn måde og respektfuld måde så det passer til situationen.
  Et tiltag der gerne skulle sikre at en nye og gamle flok/ressource person kan deltage i flere omgangskredse og føler sig velkommen i en nye omgangskreds hvis de ikke længere føler de har en meningsfuld plads i deres gamle.

  Det løser ikke problemet i byer med få omgangskredse, men i den “globaliserede tidsalder” hvor rum og tid ikke længere har så stor betydning 😉 Har jeg oplevet som arrangør i København, men specielt i Ballerup og Næstved at både flok og ressource personer har flyttet sig op til 50-100 kilometer for at deltage i det konkrete samlingssteds aktiviteter (kampagner, scenarier og arbejdsdage) fordi de lokale samlingssteder og omgangskredse ikke kunne rumme dem eller at de ikke har vist at der var rollespilsaktiviteter i deres lokalområde (igen både flok og ressource personer).

  – Anders

 • Anders Berner skriver:

  Udover at beskrive de forskellige samlingssteder/punkter. Så tror jeg også det vil gavne at udbygge dine tanker eller beskrivelse med flere roller – for vi har jo andre person funktioner end ressource og flok personer i omgangskredsene og miljøet.

  For hvis jeg præsenterede din model uforbeholdent i Rollespilsfabrikken, så tror jeg der er flere som vil føle sig støt over kun at være flokpersoner 😉 Også selvom man siger det handler ikke om at sige nogen er bedre end andre…

  Hvor passer arrangørerne af henholdsvis kampagner og enkeltstående scenarier henne? De varetager to forskellige funktioner i miljøet og skaber to forskellige samlingspunkter (forskellen på de to må vente til et andet indlæg).

  Altså måske en beskrivelse af en skaber/arrangør person.

  En anden rolle er vedligeholderne. Man kunne klassificere dem som skabere, men de adskiller sig ved at de mere driver en kontinuerlig vedligeholdelse af foreninger, lokaler, kontakt til forældre netværk osv. Her er Mikkel Rode et godt eksempel på en der ligger et langt sejt træk for at opbygge og vedligeholde landsforeningen. Det arbejde jeg ligger i DUF initiativstøtteudvalg og folkeoplysningsudvalg (så foreninger og omgangskredse kan få flere penge) vil jeg også kalde en vedligeholdelse.

  Håber du kan bruge indsparkene og undskyld stavefejl.

  – Anders

 • Jeg kan så afgjort bruge dine indspark. 🙂

  Ja der er helt sikkert folk der bliver støt over inddelingen – jeg ser det lidt som deres eget problem.

  Jeg har faktisk nogle noter til kompetencer som er påkrævet for folk for at vedblive med at være en del af en omgangskreds men jeg er ikke kommet så meget videre end det. Jeg anerkender så afgjort at der er andre roller end ressourcepersoner og flokpersoner (som jo egentlig bare er en catch-all for dem der ikke er ressourcepersoner) men i forhold til at beskrive miljøet er de lidt irrelevant – først i beskrivelsen af omgangskredsene får de relevans.

 • Anders Berner skriver:

  For scenarie arrangørernes synspunkt er ressource personer og omgangskredse selvfølgelig de to mest interessante elementer at se på, da det giver et arbejdsredskab til at få flere spiller og formidle sine visioner for sit arrangement.

  Men for miljøet som helhed og hvis vi gerne vil skabe inddragelse af flere i omgangskredsene, så er det i mine øjne mere relevant at se på netværkets samlingssteder/punkter.

  Og hvordan man kan bruge samlingspunkterne til at skabe adgang og kompetencer hos nye – så vel som gamle rollespiller, så de kan begå sig i mange forskellige omgangskredse og derved letter bliver fast holdt i vores miljø. For det kræver f.eks. mange kompetencer (måske for mange) før man bliver lukket ind i Rollespilsfabrikken.

  Om folk så bliver støt over inddelingen… så er det vel et problem hvis de ikke kan se sig selv i og hvordan de kan bidrage til det miljø som vi gerne vil styrke – som andet end “den grå flok”. Og hvis de ikke bliver stødt og kede af det, men bare trækker på skuldrene over deres arbejde ikke er taget med, så ændre de heller ikke adfærd så de bliver ressourcepersoner, skaber, vedligeholder eller hvad vi nu kan finde på af pæne titler ;).

  – Anders

 • Okay, der er også andre roller der er interessante i forhold til at beskrive miljøet. Dog mener jeg at interaktiv på tværs af omgangskredse primært foregår gennem ressourcepersoner så hvis man skal betragte miljøet på tværs af omgangskredsene (og dermed ikke miljøet kontra ikke-miljøet og hvordan miljøet udbygges og vedligeholdes, osv.) så er det ressourcepersonerne der er interessante.

  Det er også interessant hvordan nye folk bliver lukket ind (eller ikke bliver) i omgangskredse. Det er dog ikke noget jeg har så mange indspark til.

 • Anders Berner skriver:

  Hvordan nye folk bliver lukket ind i omgangskredse lød det da til at du havde overvejet hvilke kompetencer man skal have for at kunne blive i en omgangskreds og så kan man jo vende kompetencerne på hovedet og sige “hvordan giver vi folk disse kompetencer” eller “Hvordan laver vi omgangskredse som ikke kræver lige så kompetencer at blive i”.

  Hvordan vi skaber mere interaktivitet mellem omgangskredse har jeg også et par byd på, har lige lavet et oplæg om hvordan vi kan binde de venstreorienterede politiske miljøer sammen på nørrebro (i deres egen selvforståelse Nørrebro-miljøet eller det venstreradikale miljø på Nørrebro).

  Hvis du kommer til KBH eller jeg til Aalborg vil jeg meget gerne slå hovederne samme for at bygge videre på tankerne om rollespil miljøet som et netværk.

  – Anders
  50 57 33 90

 • Ja, på et overordnet plan har jeg gjort mig nogle tanker (som allerede beskrevet) om hvordan omgangskredse bliver formet. Men hvilke mekanismer der gør om det går den ene eller den anden vej har jeg ikke så mange konkrete ideer om. Jeg tror i mindre grad der er tale om komptencer (som i færdigheder og evner) og i højere grad der er tale om holdninger og personlighed.

  Jeg synes det kunne være spændende at snakke mere om – jeg har dog ingen anelse om hvornår jeg næste gang kommer til Kbh. så vi må lige holde øjen og ører åbne og se hvornår der kommer en lejlighed.

 • Pingback: At stjæle fra de andre…

Abonner på blog via e-mail

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Arkiver
Kategorier